TAN MALAKA
IBRAHIM DATUK TAN MALAKA (Tak diketahui – 21 February 1949)
“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”
2012 | www.tanmalaka.com
THE WEBSITE IS UNDERCONSTRUCTION